Vi eftersträvar alltid att

Göra Rätt Saker Samt Att Göra Saker Rätt

För oss i Solmark Trädgårdsservice är omtanke om våra kunder och medarbetare grunden i vår verksamhet - Därför arbetar vi mycket med våra värderingar. Våra värderingar är alltid närvarande och hjälper oss i vårt arbete.

Värderingarna är:

Glädje

 • Hos oss sprider vi glädje runt oss. Vi uppskattar varandras sällskap och vi fokuserar på det positiva. På detta sätt ger vi varandra energi att hjälpa våra kunder.
 • Vår gemenskap gör att vi känner en tillhörighet och en stolthet i att vara en del av Solmark Gruppen.
 • Genom att vi är positiva hanterar vi uppkomna problem på ett lösningsorienterat sätt.

Kunskap

 • Som organisation och individer vill vi hela tiden utvecklas. Det är en viktig del av vår kultur.
 • Vi använder vår kunskap för att hjälpa våra kunder och att utveckla varandra.
 • Om en kollega gör fel eller saknar kunskap hjälper vi till genom att instruera och ge positiv feedback.

Trygghet

 • Vi ställer upp för varandra. För oss är det viktigt att jobbet blir gjort och kunden blir nöjd. Vem som gör det är inte det viktiga.
 • Hos oss vågar man säga vad man tycker utan att man riskerar att få kritik för det. Oliktänkande utvecklar verksamheten.
 • Hos oss är alla lika oavsett bakgrund, erfarenhet, etnicitet, kön, sexuell läggning, mm
 • Säkerheten är alltid i fokus. Ingen medarbetare, kund eller annan person ska riskera att bli skadad i samband med att vi utför våra tjänster.

Service

 • Våra kunder förtjänar den bästa service vi kan leverera. För oss finns inget ”good enough”. Vi ska alltid leverera lite mer än vad kunden förväntar sig av oss.
 • Vi levererar våra tjänster utifrån kundernas behov. Interna strukturer och system som inte är kundvänliga ska elimineras.

Framåt

 • Vi vill hela tiden utvecklas som företag, som medarbetare och tillsammans med våra kunder.
 • Vi vill ligga i framkant gällande kunskap och teknik.
 • Vi upplevs seriösa och professionella av alla kunder.