Alla människor tycker inte det är lika roligt som vi att klippa gräset…

En av våra populäraste tjänster är att vi klipper gräset åt våra kunder. Vi brukar årligen klippa mellan 3000 och 3500 gräsmattor under en sommar. Enklast för kunden är att vi klipper efter önskat schema så att man inte behöver fundera på om gräset behöver klippas eller inte. Vi lägger då upp gräsmattan i vårt schema och klipper vid behov. Under maj och juni innebär det oftast en gång per vecka medan under perioden juli till oktober en gång varannan vecka. I snitt brukar det bli 9–10 klippningar på en säsong (men det varierar naturligtvis beroende på förutsättningar). Vi klipper bara gräset om behov finns och kunden betalar endast för utförd klippning. Detta gör att det blir väldigt kostnadseffektiv för kunden och gräsmattan hålls i fint skick.

Vid klippning så trimmar vi alltid av kanter, runt buskar, träd, hinder, mm. Vi klipper den stora ytan och när vi lämnar så rengör vi alltid grusgångar, uppfarter, mm efter oss. Vi hanterar alla storlekar på gräsmattor (från de minsta till de största). Vi har alltid med oss alla maskiner så vi sköter jobbet helt problemfritt för dig som kund.

Eftersom vi har ett stort antal kunder som köper denna tjänst blir den väldigt rationellt utförd för vår del och därmed kostnadseffektiv för kundens del. Vi klipper även om kunden inte är hemma.

Om man däremot önskar klippning vid enstaka tillfällen så hjälper vi naturligtvis till med det också.

Lägger vi upp er gräsmatta enligt vårt schema så har vi alltid ett fast pris per klippning men hjälper vi till vid enstaka tillfällen så är det timpris som gäller.