Vår viktigaste policy ”Om kunden vill fika så fikar vi!”

I Solmark Trädgårdsservice är kundupplevelsen det viktigaste för oss. Som kund kan du förvänta dig det bästa. Har man beställt en tjänst av oss så har du rätt att kräva att vi levererar på högsta möjliga nivå. För oss finns inte ”good enugh” (”detta duger”) vi vill alltid överträffa kundens förväntningar. Detta har vi arbetat med sedan starten 2011 och det arbetar vi fortfarande med. Men visst gör vi fel ibland, då är det viktigt att du som kund hör av dig så vi har möjlighet att ordna till det.

Vårt timpris kommer aldrig vara lägst på marknaden men på grund av vår effektivitet och hårt arbetande medarbetare så kommer vi sällan upplevas som dyra.

Vi är så trygga i vårt arbete med kundupplevelsen att vi vågar skriva det på vår hemsida. Låt oss gärna utföra ett arbete hos er så vi har möjlighet att visa på detta!

Privatpersoner

Vi hjälper gärna till att sköta din trädgård så att du bara kan njuta av den. Om du av olika anledningar har behov av hjälp i trädgården (inte orkar eller kan, inte hinner med eller saknar kunskap) så hjälper vi gärna till. Våra tjänster är alltid anpassade efter kundens behov; en gång, flera gånger, hela säsongen, en eller flera tjänster, mm. Tveka inte att kontakta oss. Vi kommer gärna ut och diskuterar på plats, naturligtvis är detta kundbesök alltid gratis.

Företag/Fastighetsbolag/Föreningar/mm (Brf:er)

Vi hjälper idag många olika organisationer med deras yttre skötsel. Orsaken att man valt vår hjälp varierar men gemensamt för alla är att de vill ha en grönyta som är tilltalande för medlemmar, boende, kunder, mm. Vi lägger upp arbetet efter kundens behov och önskemål. Vi utför även en viss del fastighetsskötsel (skräpplockning, tömning av soptunnor, mm). 

Entreprenadföretag

Vi har en del entreprenadföretag som kunder. Det är främst inom halkbekämpning på vintern men vi arbetar även som underentreprenörer vid grönyte- och parkskötsel, fastighetsförvaltning, plantering, mm